In november 2022 publiceerde onze alliantie Onderzoeksinstituut TNO in Nederland een nieuw rapport over Microplastics.

Microplastics: voorkomen is beter dan genezen

Pas sinds kort is bekend dat microplastics diep in het menselijk lichaam kunnen doordringen (zie rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie). De gezondheidsrisico’s van microplastics zijn nog grotendeels onduidelijk, maar onderzoeken wijzen steeds vaker uit dat ze potentieel gevaarlijk zijn.
Ondertussen laat de productie van plastic een enorme groei zien en naar schatting zal het gebruik van plastic in 2050 verviervoudigd zijn. Door deze groei nemen de potentiële risico’s van microplastics voor mens en milieu toe. Om toekomstige problemen te voorkomen, is nu actie nodig om de blootstelling aan microplastics tot een minimum te beperken.

Lees meer over de maatregelen die in 2050 leiden tot een reductie van maximaal 70% microplastics.

Download het Nederlandse rapport
Download het Engelse rapport

Bron: TNO Research