Wie zijn we

EndPlasticSoup is gestart in District 1580 in 2018 door de Rotary Clubs in Amserdam die het initiatief namen om de plastic soep in de wereld te stoppen. Sinds januari 2020 is EndPlasticSoup een Stichting met een bestuur volgens Nederlands recht. De statuten voldoen aan de voorwaarden van Rotary gerelateerde organisaties.

Bestuur van EndPlasticSoup

Het bestuur van EndPlasticSoup Board coördineert de doelstellngen, communicatie en acties:

  • Wendela Sandberg, voorzitter, RC Amsterdam-Nachtwacht, D1580, Nederland
  • Albert Jan Visser, penningmeester, RC Amsterdam-West, D1580, Nederland
  • Gert-Jan van Dommelen, secretaris, RC Huizen-Gooimeer, D1570, Nederland
  • Wytzia de Savornin Lohman, RC Amsterdam, D1580, Nederland
  • Willem Falter, educatiie, RC Marbella-Guadalmina, D2203, Spanje
  • Marja Ritterfeld, RC Uelsen-Coevorden, PDG D1850, Duitsland

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: endplasticsoup@gmail.com.

De leden van het bestuur hebben geen recht op enige vergoeding. Ze zijn wel gerechtigd om te vragen om vergoeding van redelijke kosten (zoals reiskosten).

Photos board

Regiodirecteuren en Themadirecteuren

De directeuren van EndPlasticoup maken en beheren het jaarplan voor de regio of het thema om bij te dragen aan de doelstelling van EndPlasticSoup. Zij worden benoemd voor een initiële termijn van drie jaar.
Maak kennis met de Regio- en Themadirecteuren.

Juridische Status

“Stichting EndPlasticSoup” is een Publiekrechtelijke BedrijfsOrganisatie (pbo) volgens Nederlands recht en geregistreerd in Nederland. We hebben de ANBI status van de Nederlandse Belastingdienst verkregen en daarmee kunnen donaties belastingvrij worden gedaan conform de geldende belastingregels. Behalve de focus op het algemeen belang, zijn PBO’s transparant over hun beleid en organisatorische zaken, zorgen voor de juiste checks en balances, kosten en vergoedingen.

Chamber of commerce

Kamer van Koophandel nummer: 77181913,
Nummer belastingdienst (RSIN): NL NL860925948.

Adres:
Stichting EndPlasticSoup
Geschutswerf 3
1018 AW Amsterdam
Nederland

Website: www.endplasticsoup.org

Statutaire doelstelling

De doelstelling van EndPlasticSoup is om binnen de (internationale) Rotary organisatie bij te dragen aan het verminderen van de plastic vervuiling in de wereld.
Lees meer over onze ambitie en doelstellingen.

Inkomsten en uitgaven

EndPlasticSoup ontvangt donaties van diverse Rotary Clubs in de wereld die als ‘Supporter Club’ ondersteunen en krijgt een aantal individuele donaties. Een grote bijdrage is ontvangen van RC Winschoten als resultaat van de legpuzzel acties. Daarnaast heeft het Bestuur een aantal District Grants ontvangen.

Het beschikbare budget wordt uitgegeven aan:

  • Het creëren van Bewustwording (website, social media, video’s, promotie en educatie materiaal),
  • Het stimuleren van Club Acties (ondersteunend EndPlasticSoup materiaal, promoten wereldwijde acties, opbouw in de gemeenschap binnen en buiten Rotary) en
  • Het opbouwen van Allianties.

Daarnaast kunnen Club acties en projecten in aanmerking komen voor een EndPlasticSoup Grant of Award, en kunnen Club projecten financieel ondersteund worden.

Financiële rapportage

EndPlasticSoup maakt de Jaarrekening binnen vijf maanden na het verstijken van het Rotary jaar (30 Juni) op en publiceert het Jaarverslag inclusief de financiēle cijfers op de website uiterlijk 1 November van dat betreffende jaar. Ook al stelt het Bestuur een jaarlijks budget op, het karakter van de activiteiten is zodanig dat het budget regelmatig herzien kan worden op basis van de ontwikkeling van projecten en donaties.

Annual Report July 2022 – June 2023 (Engels)

Financial Report Foundation 1 July 2022 – 30 June 2023 (Engels)

Annual Report July 2021 – June 2022 (Engels)

Financial Report Foundation 1 July 2021 – 30 June 2022 (Engels)

Annual Report July 2020 – 30 June 2021 (Engels)

Financial Report Foundation 1 July 2020 – 30 June 2021 (Engels)

Annual Report July 2019 – June 2020 (Engels)

Financial Report Foundation 30 January 2020 – 30 June 2020 (Engels)

Annual Report 2018 – 2019 (Nederlands)

Financial Report Juli 2018 – June 2019 (Nederlands)

EndPlasticSoup logo and vlag

Het ‘End Plastic Soup’ thema en het EPS logo zijn eigendom van de Stichting EndPlasticSoup. We stimuleren het gebruik van het EPS logo en/of de vlag voor locale en regionale acties en voor campagnes op de bewustwording verder te vergroten.

Supporter en Ambassador clubs krijgen de EndplasticSoup vlag met de eigen club naam en het EndPlasticSoup logo toegestuurd. Hier kunt u meer informatie vinden over hoe u een Supporter of Ambassador club kunt worden.

Als u ons logo wilt gebruiken of een extra vlag nodig heeft, kunt u een e-mail sturen naar endplasticsoup@gmail.com. We hebben logo’s in verschillende formaten en versies beschikbaar.

End Plastic Soup vlag
logo-175

EndPlasticSoup: een wereldwijd klimaatproject voor Rotary

EndPlasticSoup werkt samen met ESRAG de ‘Environmental Sustainability Rotary Action Group’. EndPlasticSoup voldoet aan de Rotary statuten en is een onafhankelijk wereldwijd initiatief.