Ambitie EndPlasticSoup

In 2050 is er geen plastic soep meer in de oceanen, zeeën en is er geen plastic afval meer in onze meren, rivieren, parken, bossen en op de straten.
Rotary, Rotaract & Interact Clubs uit de hele wereld helpen mee om het plastic probleem op te lossen en te voorkomen.

Kom in actie en ondersteun projecten over de gehele cyclus: gebruik geen plastic, gebruik alternatieve producten, verminderen, hergebruiken, terugwinnen en recyclen van plastic (Refuse, Redesign, Reduce, Reuse, Recover en Recycle) om uiteindelijk een volledige circulaire economie te realiseren.

Wat is Plastic Soep?

 • Plastic Soep is de naam voor al het plastic afval in ons milieu: op het land, in de lucht en in het water.
 • 80% van de plastic vervuiling op het land komt vroeger of later in onze oceanen terecht: via de rivieren en door de lucht.
 • Plastic vervuiling ontstaat door plastic dat we weggooien, op straat, in rivieren, parken, door visnetten die in het water achterblijven, maar ook door de microplastics van het wassen en drogen van synthetische kleding, van het poetsen van onze tanden etc. Al deze verschillende soorten plastic bij elkaar vormen de plastic soep in onze zeeën en oceanen.

Waarom willen we de Plastic Soep terugdringen?

Plastic vervuiling is een enorm wereldwijd probleem:

 • Microplastic (< 5 mm) is schadelijk voor onze gezondheid.
 • Dieren en zeeleven worden gedood.
 • Reductie en bedreiging van de biodiversiteit op land, in de lucht en in zee.
 • Bijdrage en versnelling aan klimaatverandering: 10-13% van de CO2 uitstoot worden veroorzaakt door de productie en het verbranden van plastic. Dit is meer dan de luchtvaart en zeevaart wereldwijd bij elkaar.
 • Na rampen kunnen microplastics ziekten verspreiden, ook doordat plastic afval een microklimaat kan vormen waar bacteriën op kunnen groeien.
 • Plastic afval verdwijnt nooit meer vanzelf uit het milieu. As gevolg van weersinvloeden, zonlicht, wind en golven wordt plastic in kleine stukjes gebroken. Dit veroorzaakt een enorme vervuiling. En omdat plastic niet vanzelf afbreekt (‘non-biodegradable’) en opgegeten wordt, zorgt de plastic soep voor een afname van zeeleven. Het plastic wordt uiteindelijk in heel kleine stukjes gebroken waardoor we het niet meer zien.
 • Microplastics zitten al in onze voedselketen, zitten in de vis die we eten, het water dat we drinken en de lucht die we inademen.

De plasticindustrie heeft plannen om 2x zoveel nieuw plastic te gaan maken in de komende 10 jaar.

We moeten hier iets aan doen!

Waarom Rotary?

 • Rotary kan een verschil maken door het creëren van bewustzijn, het verzorgen van educatie, het inspireren van jonge mensen, het promoten van alternatieven, het beïnvloeden van beslissers en van beleid, en het versnellen van oplossingen om een circulaire economie te realiseren.
 • Rotary heeft een enorm network van 1,2 miljoen Rotaryleden en 300.000 Rotaract en Interact leden, en 36.000 lockale Rotary Clubs en 10.000 Rotaract en Interact Clubs in meer dan 180 landen, leden met verschillende beroepen, netwerken en achtergronden.
 • Samen met partners, NGO’s, bedrijven, overheden, universiteiten en researchcentra, kunnen we oplossingen versnellen om daarmee plastic vervuiling te voorkomen en op te lossen.
 • Rotary heeft het eerder gedaan, het samenbrengen van de wereld voor het beëindigen van Polio, ‘End Polio Now’. En we kunnen allemaal meteen vandaag al starten met minder plastic te gebruiken en op te ruimen en zo het probleem kleiner te maken!

Lees meer over onze acties en wat jij kunt doen!

Onze doelstellingen

 • 1.000 extra Rotary Clubs per jaar die in actie komen
 • 100.000 Rotarians (incl. familie en vrienden) die minder plastic gebruiken
 • 100.000 extra kinderen per jaar die educatie krijgen
 • Plastic-vrije Rotary evenementen
  Versnellen van oplossingen en projecten over de hele cyclus
 • Ondersteunen van Global Grant projecten

Naar een Circulaire Economie

 • Gemeenschappelijk kennisplatform
 • Netwerk met universiteiten en researchcentra
 • Samenwerkingen voor educatie en bewustwording
 • Samenwerking voor het implementeren en versnellen van oplossingen
 • Lobbyen om beleid uit te breiden en te versnellen voor het verminderen van plastic gebruik en afval.