Enkele cijfers over de plastic productie:

  • De hoeveelheid plastic die jaarlijks in de wereld wordt geproduceerd, is gestegen van 2 miljoen ton in 1950 naar 390 miljoen ton in 2021 (cijfers uit de kunststofindustrie https://plasticseurope.org).
  • 56% van het plastic wordt geproduceerd na 2000; De verwachting is dat de productie verder zal toenemen tot zo’n 600 miljoen ton in 2025.
  • Ongeveer 40% van alle plastic producten wordt binnen een maand weggegooid.

Bronnen: https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-feiten-en-cijfers/
https://plasticseurope.org
https://www.boell.de/en/plasticatlas