Slechts 0,5% van het plastic in de oceaan drijft op het wateroppervlak, de rest drijft dieper in het water

Plastic dat in zee terechtkomt hoopt zich op op stranden, in het water en op de zeebodem. De meeste plasticvervuiling bevindt zich onder water. Mariene organismen zoals vissen nemen (micro)plastics op en deze komen in onze voedselketen terecht. Bron: https://www.grida.no/resources/6904 Maphoto/Riccardo Pravettoni) https://www.grida.no/resources/6904