City and Youth together in Heemstede

Why End Plastic Soup? With this project, Rotaryclub Heemstede wants to contribute, in collaboration with the municipality of Heemstede and primary schools, to a clean living environment. Rotary members are committed to making the residents of this beautiful municipality more plastic. Starting with the youth, because together we will lead by example; by cleaning up…

Gemeente en Jeugd samen in Heemstede

Waarom End Plastic Soup?  Met dit project wil Rotaryclub Heemstede, in samenwerking met gemeente Heemstede en de basisscholen, een bijdrage leveren aan een schone leefomgeving. Rotaryleden zetten zich in om de inwoners van deze mooie gemeente plastic bewuster te maken. Te beginnen bij de jeugd, want samen gaan we het goede voorbeeld geven; door zwerfafval…